محصولات اسفند و امید

این واحد صنعتی در سند چشم انداز خود، افزایش بهره وری،اشتغال زایی و خودکفایی را محور و سر لوحه اصلی تولید قرار داده با تکیه بر اصل فن آوری و بکارگیری از شیوه ها و تکنیک های به روز دنیا و با هدف رسیدن به بالاترین کیفیت در برش و ساب سنگهای تزیئنی،تلاش می کند،سهمی قابل توجه را در بازار های داخلی و خارجی نصیب خود نماید.